Zgodnie z RODO zbieramy Paostwa dane dla potrzeb realizacji usługi
i jednocześnie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Salon strzyżenia psów i kotów COHORS z
siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Jedności 62A, strona internetowa: www.cohors.com.pl
(dalej: „my”).
2. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji usług
na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
3. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywad do czasu
zakooczenia usługi.
5. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich
przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również
prawo ją cofnąd w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodnośd z prawem
6. Dobrowolnośd podania danych: Podanie prze Ciebie danych jest dobrowolne i wymaga
Twojej wyraźnej zgody, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
skorzystania z naszych usług