Groomer, pedagog

Poniżej prezentuję uzyskane przeze mnie certyfikaty